Your Cart

Sikkerhetsbrems

Sikkerhetsbrems (fail-safe)

Å kutte ledningen reiser det åpenbare spørsmålet - er det trygt å bruke en trådløs brems? Vi inngår ikke noe kompromiss med sikkerhet;

  • SMART BREMSE har blitt kontinuerlig utviklet og testet i mer enn 8 år
  • SMART BREMSE har blitt brukt av forbrukere i mer enn 20 markeder over hele verden siden 2015.
  • Sikkerhetstiltak (fail-safe) er integrert i løsningen for å gi ekstra sikkerhet
MERK: Når du aktiverer Smart Brake er det viktig å aktivere alle fjernkontroller som er koblet til, hvis ikke vil sikkerhetsbremsen bli aktivert

Sikkerhetsbrems (fail-safe)

SMART BRAKE har innebygd automatisk sikkerhetsbrems i tilfelle batterimangel eller signalfeil.

  • Lavt batteri: Mindre enn 15%
  • Signalfeil: Manglende signal mellom enhet og kontroll, enten pga avstand eller forstyrrelser i radiosignal

Aktivering av sikkerhetsbrems

  • Bremsen aktiveres automatisk til full stopp / hjullås. Bremsesyklusen varer i 4 sekunder og gir et kontrollert stopp
  • Bremselysene blinker hvert 2. sekund for å signalisere aktivering av sikkerhetsbremsen
  • Lyssignalet inne i skrulokket på bremseenheten indikerer årsak:

Rødt = Lavt batteri på bremseenheten
Gult = Lavt batteri på fjernkontroller
Blått = Signalfeil

VIKTIG! Sikkerhetsbremsen er ikke ment å eliminere alle risikofaktorer. Brukere skal alltid sørge for at alternative bremseløsninger er tilgjengelige og kan brukes på enhver aktivitet.

Andre nyheter og artikler

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

Fellesdelen i SmartBrake

Bremseaktivatoren gjør den tunge jobben, slik at du kun trenger å bevege en finger for å bremse! brake unit.

Hvis normale bremsehendeler er en utfordring, vil dette være din løsning

Å trekke i denne hendelen er veldig lett, og med en enkelt tilgjengelig parkeringsbremsefunksjon blir din neste tur tryggere. Bremsehendel.

Når selvstendighet og ekstra sikkerhet er din prioritet

Betjen brems og parkering trådløst fra 20 meters avstand med denne lille fjernkontrollen. hand controller.