Your Cart

Mer aktivitet og gjenbruk med SmartBrake

Studier viser at 50% av alle aktivitetshjelpemidler sjelden eller aldri blir brukt slik intensjonen var ved tildeling. Viktige faktorer er mangel på motivasjon, mestring, tilpasning og opplæring. SmartBrake kan være del av løsningen. Har du et aktivitetshjelpemiddel du ønsker bruke mer, men trenger tilpassede og tryggere bremser for deg selv eller ledsager, kontakt oss! Vi tilbyr konsultasjon og opplæring, slik at du kan komme raskt i gang med din aktivitet.

Vår samarbeidspartner i Parasport Hub, Viljar Aasan på Beitostølen Helsesportsenter, undersøkte i 2020 i hvilken grad aktivitetshjelpemidler ble brukt. Noen av de viktigste funnene var:

  • Omtrent 50% av alle aktivitetshjelpemidler tildelt brukere i studien, ble benyttet sjelden (månedlig) eller aldri
  • Noen av de viktigste faktorene som påvirket bruken var motivasjon og mestring, grad av tilpasning av hjelpemiddelet, samt opplæring enten på institusjon eller lokalt. I tillegg var behov for ledsager under aktivitetene en sentral faktor.

Målet med SmartBrake er å få flere til å oppleve glede og mestring ved økt aktivitiet. SmartBrake er lett å tilpasse til en rekke ulike aktivitetshjelpemidler, fra ordinære sykler, spesialsykler, rullestoler, piggekjelker og piggestoler. SmartBrake kan styres av brukere med svært nedsatt håndfunksjon, eller av ledsagere på avstand for å gi brukeren større grad av mestringsfølelse.

Vi tilbyr terapeuter, rådgivere og brukere konsultasjon i forkant for å sikre riktig løsning, montering og tilpasning på hjelpemiddelet, samt opplæring ved overlevering av SmartBrake.

Vi heier på gjenbruk; Har du et eksisterende aktivitetshjelpemiddel som du ønsker bruke mer, ta kontakt med oss for råd om hvordan SmartBrake kan bidra!

Du kan også se på våre referanseprosjekter for å finne løsninger som kan passe for deg.

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

Fellesdelen i SmartBrake

Bremseaktivatoren gjør den tunge jobben, slik at du kun trenger å bevege en finger for å bremse! brake unit.

Hvis normale bremsehendeler er en utfordring, vil dette være din løsning

Å trekke i denne hendelen er veldig lett, og med en enkelt tilgjengelig parkeringsbremsefunksjon blir din neste tur tryggere. Bremsehendel.

Når selvstendighet og ekstra sikkerhet er din prioritet

Betjen brems og parkering trådløst fra 20 meters avstand med denne lille fjernkontrollen. hand controller.