Your Cart

Finansiering av SmartBrake

Det finnes flere alternativer for finansiering av SmartBrake; enten gjennom privat finansiering, legater eller NAV.

Privat: Det vil si at den som trenger produktene selv betaler for dem. Det har også blitt mer vanlig å bruke verktøy for innsamling av midler for å finansiere hjelpemidler, f.eks. spleis.

Legater: Aktuelle legater man kan søke på finnes gjennom legathandboken.

NAV: Det tredje, og mest vanlige alternativet, er å søke gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Da kan man få deler eller hele produktet finansiert.

SmartBrake kan søkes som tilbehør til aktivitetshjelpemiddel som rullestol/sykkel/piggekjelke. Aktivitetshjelpemiddel betyr et hjelpemiddel som er tenkt for å tilrettelegge fysisk aktivitet for dem som har nedsatt funksjon. Ved å søke aktivitetshjelpemiddel er det egenandel for dem som har fylt 26 år. Personer over 26 år som søker på aktivitetshjelpemidler og får det innvilget søknaden, betaler en egenandel på 10% av prisen for aktivitetshjelpemiddelet, men egenandelen har et maksbeløp på 4000 kr.

Hvis sykkelen skal benyttes som forflytningshjelpemiddel, på lik linje som en rullestol, kan man i noen tilfeller søke det uten egenandel. SmartBrake til forflytningshjelpemiddel helfinansieres av NAV Hjelpemiddelsentral om søknaden på hjelpemiddel vedtas.

Ring gjerne vår ergoterapeut eller NAV Hjelpemiddelsentral om det er flere spørsmål rundt finansiering.

Søknad til NAV: Hvis det er aktuelt med utprøving, demonstrasjon av produktet eller spørsmål til hvordan dette kan passe for deg, ta gjerne kontakt med vår ergoterapeut. Utprøving/demo kan utføres digitalt så vel som fysisk. Selve søknaden til NAV skjer via din kommunale ergoterapeut.

Trenger du veiledning?

Snakk med vår ergoterapeut Ana Maria for veiledning.

Alt du trenger å vite om SMART BRAKE

NAV Hjelpemiddelsentralen

SMART BRAKE er godkjent av NAV, nedenfor finner du HMS-nummer for ulike produkter:

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

The common part in SmartBrake

The brake activator applies brake force to the caliper so that you don’t have to! Read more about the brake unit.

If the handgrip is a challenge, then this will be your solution

Pulling this lever is super soft, and with an easily accessible parking brake function, your next ride will be much smoother. Learn more about the Brake lever.

When independency and additional safety are your priority

Operate the brake and parking wirelessly from 20 meters distance with this small remote. Read more about the hand controller.