Your Cart

Webinar – Smart Brake

SmartBrake

Vi ønsker deg velkommen til et gratis webinar onsdag 14.12.2022. På en halvtime vil du bli kjent med oss, og få bedre kunnskap om hvordan SmartBrake fungerer, for hvilke brukere, og på hvilke applikasjoner. Vår misjon med SmartBrake er å skape mer aktivitet og en følelse av prestasjon for alle.

Håper på å se deg der!

Upcoming events will be published here.
-25.05.2021

Påmelding

Registration

Previous webinars

03.02.2022 – Norwegian

Vi deler erfaringer der SmartBrake har løst aktivitetsproblemer for brukere på sykkel, kjelke og piggestol, med våre unike bremser.

03.02.2022 – Norwegian

Lancaster Recumbent (US Distributor) and SmartBrake present the Smart Brake technology, functionality, and user value in this webinar. 

12.05.2021 – English

CO Morten Østli and occupational therapist Ana Danielsen present the Smart Brake technology, functionality, and user value in this webinar (23 min).

28.04.2021 – Norwegian

Daglig leder Morten Østli og ergoterapeut Ana Danielsen presentererer SmartBrake-teknologien, funksjonalitet og brukerverdi i dette webinaret (23 min).

10.09.2020 – Norwegian

Produktutvikler Anders Skaarud holder dagens webinar om Smart Brake teknologien og viser frem produktene på sykkel.

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

The common part in SmartBrake

The brake activator applies brake force to the caliper so that you don’t have to! Read more about the brake unit.

If the handgrip is a challenge, then this will be your solution

Pulling this lever is super soft, and with an easily accessible parking brake function, your next ride will be much smoother. Learn more about the Brake lever.

When independency and additional safety are your priority

Operate the brake and parking wirelessly from 20 meters distance with this small remote. Read more about the hand controller.