Your Cart

Svakere grep - smartere brems

I 2018-2019 utførte vi en brukerstudie sammen med rehabiliteringsaktøren CatoSenteret. Formålet var å avdekke behovet for bedre sykkelbremser tilpasset personer med funksjonsnedsettelser. Studien bekreftet våre hypoteser om at mange sliter med å bruke tradisjonelle bremser, og vi har senere gjort studier av omfanget på internasjonalt nivå. Figuren nedenfor viser hvor mange personer globalt som har nedsatt håndfunksjon grunnet sykdom eller annen lidelse. Dette påvirker deres mulighet for helsefremmende aktivitet og mobilitet i hverdagen, i tillegg til opplevd mestring og livskvalitet.

Svakere håndgrep - en global utfordring

Utfordringen med bremser som ikke er tilpasset brukerne er ikke gjeldende kun for personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse. I flere nyhetsartikler har dette problemet blitt belyst i media, både på barnesykler og el-sykler.

Så hva er det som påvirker personers evne til å bruke tradisjonelle bremser? I SmartGroup jobber vi med denne problemstillingen kontinuerlig, og vi blir klokere for hvert brukerbehov og hver sykkel vi studerer. Vi sitter ikke med endelige svar, men vi har avdekket en del faktorer vi mener er viktige. I denne artikkelen belyser vi kort de 10 mest vanlige faktorene.

Som del av vår læringsprosess vil vi gjerne ha tilbakemeldinger og bli utfordret på dette. Ta gjerne kontakt oss for en faglig diskusjon.

1. Håndkraft

Måling av maksimal håndkraft en person kan oppnå er den vanligste parameteren som indikerer hvorvidt man har utfordring med sykkelbrems. En mekanisk brems krever normalt 5-7kg håndkraft for å nå 100% brems. Som grafen under viser, har de fleste funksjonsfriske personer over 7-8 år denne maksimale håndkraften, uavhengig av kjønn(Kilder og målemetode). For de minste barna er det velkjent at de har problemer med å aktivere mekaniske bremser.

Maksimal håndkraft per alder og kjønn

Vi har også mange grupper av brukere som har midlertidig eller permanent redusert maksimal håndkraft pga. sykdom, lammelser, nervelidelser, betennelser, osv. Dette kan gjelde på begge hender, eller én hånd.

I utviklingen av SmartBrake, har vi vært spesielt opptatt av håndkraft. Aktivering av både brems og parkering kan gjøres med mindre enn 10% av vanlig håndkraft.

2. Pinsettgrep

I tillegg til håndstyrken, er gripeevnen avgjørende for å håndtere en tradisjonell brems. Mange brukere kan ha høy maksimal håndstyrke, men likevel redusert styrke i pinsettgrepet (pekefinger, tommel). Redusert finmotorikk vil kunne påvirke muligheten til å gripe/holde rundt en bremsehendel.

SmartBrake - trådløs tommelbrems

SmartBrake har utviklet en brems hvor brukeren kan aktivere bremsen ved et lett trykk med tommelen, eller annen finger.

3. Muskeltretthet

Trøtte og stive muskler reduserer reaksjonsevne og maksimal håndkraft. Det er flere faktorer som påvirker musklenes trøtthet, f.eks. temperatur (kjølig vær) og langvarig repetitive bevegelser/statiske posisjoner. Bremsing på sykkel pågår som regel over tid, for eksempel gjentatt nedbremsing innenfor et kortere tidsintervall. Studier innen idrett viser en betydelig reduksjon i musklenes reaksjonsevne og finmotorikk ved å repetere samme øvelse i kun 30 sekunder; Ca 30% reduksjon for en funksjonsfrisk, ca 50% for en med funksjonsnedsettelse.

Måling av muskeltretthet ved kontinuerlig anstrengelse

4. Grepstørrelse

De aller fleste bremser er bygget for voksne, funksjonsfriske hender. Mange brukere har for lite grep til å håndtere bremsene, enten grunnet naturlig mindre håndstørrelse, kortere fingre eller fingre som ikke klarer strekke seg i full lengde. Alle disse faktorene påvirker evnen til å gripe rundt en bremsehendel på en trygg og effektiv måte.

SmartBrake - trådløs bremsehendel, justerbar

SmartBrake har utviklet en bremsehendel som enkelt kan justeres til mindre håndgrep.

5. Singel hånd

Personer med kun én funksjonsfrisk hånd (grunnet lammelser, amputasjon, etc) har ofte problemer med å operere både forbrems og bakbrems på en sykkel. Det er begrenset med plass for å montere to mekaniske bremsehendler på samme side av styret, og som brukeren ved behov kan aktiveres samtidig.

SmartBrake - Én-håndsløsning

SmartBrake tommelbrems er kompakt og kan monteres sammen med en vanlig bremsehendel. Brukeren kan enkelt aktivere begge bremsene samtidig, uten å skifte grep.

6. Singel finger

I noen prosjekter ser vi at brukere kun har mulighet til å aktivere brems med én finger. De aller fleste mekaniske bremsene vil kreve betydelig kraft i fingeren for å aktiveres, særlig over tid.

SmartBrake montert på håndsykkel

SmartBrake tommelbrems kan også monteres slik at den aktiveres med pekefinger eller annen funksjonsfrisk finger. Parkeringsbrems aktiveres også enkelt av samme finger.

7. Låste hender

Brukere av håndsykler har i mange tilfeller festet hendene i spesielle grep (f.eks. tetragrep) til sykkelstyret, med begrenset mulighet for å bevege fingre og hender. Aktivering av bremsehendel og parkeringsbrems er ofte vanskelig.

SmartBrake kan passe alle typer grep

SmartBrake kan monteres til tetragrep og andre håndtak for håndsykkel, som sikrer enkel og trygg tilgang til bremsen.

8. Uten hender

For et utvalg brukere av håndsykler, er det ikke mulig å aktivere bremsen med hendene. Her må andre kroppsdeler brukes.

SmartBrake montert på midtkonsoll

SmartBrake kan monteres f.eks. til midtkonsoll på håndsykkel, for enkel og trygg brems med brystet eller haken. For andre brukere med funksjon i bena, kan hendel monteres for aktivering f.eks. med knær.

9. Anfall/kramper

Personer med uventede anfall (epilepsi, Parkinson, etc), kan ha problem med trygg ferdsel på sykkel. De aller fleste bremser krever at brukeren aktiverer hendel, noe som er vanskelig ved et plutselig anfall eller bevissthetsforstyrrelser.

SmartBrake kan bli reversert slik at den fungerer som en motsatt brems. Brukeren kan klemme inn hendel med tommel for å frigjøre bremsen. Dersom brukeren får anfall og slipper styret, vil bremsen aktiveres automatisk og stanse sykkelen trygt og kontrollert.

10. Kognitiv svikt

Ledsagere er i mange tilfeller den som aktiverer brems for brukere. Det kan skyldes kognitiv svikt, nedsatt utvikling eller andre forhold som gir tregere reaksjonsevne eller evne til å lese/forstå trafikkbildet. Tradisjonelt har dette fungert ved at ledsager holder igjen sykkelen, f.eks. med et stag eller tau.

SmartBrake - trådløs ledsagerkontroll

SmartBrake kan leveres med trådløs ledsagerkontroll, som gjør at ledsager kan kontrollere bremsene fra inntil 30m avstand. Brukeren kan også aktivere de samme bremsene. Dersom avstand øker utover 30m, vil bremsene automatisk aktiveres.

Litteratur og kilder:

https://www.nrk.no/trondelag/mange-barnesykler-har-bremser-uegnet-for-barnehender-_-de-kan-vaere-rene-trafikkfeller-1.15484392

https://dinside.dagbladet.no/fritid/testvinneren-har-best-bremser-og-god-motor-men-lav-rekkevidde/73893853

https://www.stk-sport.co.uk/gymnastics-science-physical-fitness-norms-handgrip-test.html

https://www.rch.org.au/uploadedFiles/Main/Content/ot/InfoSheet_E.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795831/

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1403494818769851

https://www.performancehealth.com/articles/why-grip-strength-norms-are-important-for-children

https://www.performancehealth.com/media/wysiwyg/blog/articles/handgrip-strength-research-report.pdf

https://agmr.hapres.com/htmls/AGMR_1159_Detail.html

https://www.bicycling.com/news/a36279101/link-between-grip-strength-and-mobility-study/

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

Fellesdelen i SmartBrake

Bremseaktivatoren gjør den tunge jobben, slik at du kun trenger å bevege en finger for å bremse! brake unit.

Hvis normale bremsehendeler er en utfordring, vil dette være din løsning

Å trekke i denne hendelen er veldig lett, og med en enkelt tilgjengelig parkeringsbremsefunksjon blir din neste tur tryggere. Bremsehendel.

Når selvstendighet og ekstra sikkerhet er din prioritet

Betjen brems og parkering trådløst fra 20 meters avstand med denne lille fjernkontrollen. hand controller.