Your Cart

Vanlige sykkelbrems system

Sykkelbremser

Det vanlige sykkelbremsesystemet består av tre hovedkomponenter:

  1. En mekanisme for å påføre kraft fra sykkelist til systemet: SmartBrale fjernkontroller– bremsehendel, ledsagerkontroll eller tommebrems.
  2. En mekanisme for å overføre denne kraften, inkludert hydraulikkslanger: SmartBrake - bremseenhet.
  3. En bremsemekanisme som en kaliper; felg- eller skivebremser.

Sykelisten bruker kraft inn i bremsesystemet, for eksempel ved å trekke i bremsehendelen. Spaken betyr trådløst at bremseenheten aktiverer en motor som skyver hydraulikkolje gjennom en slange inn i kaliperen. Når kraften bygges opp inne i kaliperen, klemmer kaliperen bremseklossene på bremseflaten, noe som får sykkelen til å bremse ned.

SmartBrake trådløst bremsesystem

Felg vs. skivebremser

De to vanligste typene bremsetypene er felg- og skivebremser. Den største forskjellen mellom disse to er hvor kraften påføres. Med en felgbrems påføres stoppkraften på kalipere til ytterkanten av selve felgen. Skivebremser, derimot, flytter bremseflaten bort fra felgen til en skive. Skiven er montert på navet, mens kaliperen er montert på gaffelen nær akselen.

Begge er effektive, men hvilken passer best for deg og sykkelen din?

Finn først ut hva slags bremser sykkelen din bruker i dag.
Hvis sykkelen er utstyrt med felgbremser, vil den mest sannsynlig ikke ha mulighet for å legge til skivebremser. Dette avhenger av sykkelens ramme og hjul. Mange sykler med skivebremser har mulighet for å legge til felgbremser. Se på sykkelrammen for to gjengede hull 74 mm fra hverandre (ett på hver side av gaffelen).

Hvis du er i situasjonen til å velge mellom begge, vurder dette:

FELGBREMS:

 + Felgbremser gir mer bremsekraft fordi den er plassert lenger fra massesenteret

 + Felgbremser er lettere å reparere.

Ved kjøring i skitne eller våte forhold vil felgene bli glatte, noe som gir lengre stopplengde.

Bremseklosser må plasseres med tanke på felgbulker eller ut av hjulet for å forhindre kollisjon mellom bremseklossene og felgen i frihjulsmodus. Dette betyr mer tid fra du trekker i hendelen til bremseklossene treffer felgen, noe som gir lengre stopplengde.

SKIVEBREMSER:

+ Skivebremser fungerer mye bedre enn felgbremser i vått vær og er mindre utsatt for ytre påvirkninger. Dette er fordi skiven er mindre enn felgen, noe som gjør at den spinner raskere, noe som gir en positiv effekt av å piske av vann og skitt.

+ Det er lettere å bruke bredere dekk med skivebremser.

+ Skivebremser er mer følsomme, og gir bedre/mykere bremser

Fordi skivene (skiven) er mindre enn sykkelfelger, har skivebremser mindre innflytelse over hjulet og trenger å klemme skiven mye hardere enn en felgbrems for å gi samme bremsekraft. Vurder å legge til større skiver for å kompensere; gå fra 160 til 180 mm eller 180 til 203 mm øker bremsemomentet med 20-30 %.

Konklusjon

Når det gjelder å legge til en SmartBrake til sykkelen din, vil det i de fleste tilfeller avhenge av sykkelens mulighet for å legge til enten skive- eller felgbrems. Hvis du er i posisjon til å velge, er en skivebrems det mest foretrukne bremsesystemet, da det er mer følsomt og gir bedre ytelse under de fleste forhold. Bremseavstanden kan variere avhengig av hjul/skive-forhold og totalvekt på bruker + sykkel. Disse faktorene vil alltid være viktige når du velger skivebremseoppsett med SmartBrake.

Innkjøring av dine nye bremser

Før du tar i bruk det nye SmartBrake for første gang, må du først legge inn bremsene. Det er avgjørende å kjøre inn bremsene på det nye bremsesystemet, dette skaper riktig kontaktområde mellom bremseklosser og skiver, og gir den sikreste stoppkraften. Finn et trygt sted å utføre innkjøringen. Du vil være borte fra trafikken og på en jevn flat område som er lett å sykle på. Monter sykkelen og pedalen for å bygge opp farten, mens du bygger opp farten, bruk like trykk på både bak- og frontbremsen slik at du jevnt stopper. Når du stopper, slipper du trykket på begge bremsene og begynner å rulle igjen. Gjenta dette trinnet minst ti ganger for å la riktig mengde bremsemateriale overføres mellom bremseklossen og skiven. Dette varmer systemet opp og avkjøler deretter systemet, slik at materialene kan overføres effektivt og skape mest mulig effektive bremser.

Med bremsesystemet ditt, spesielt skiver, hold bremseområdet rent for skitt og rusk. Dette inkluderer løsemidler og rengjøringsmidler samt smuss som kan forårsake problemer med bremseoverflaten til skivene og klossene. Vær i tillegg oppmerksom på bremseskivene når du laster sykkelen inn eller ut av stativer, samt når du tar av hjulene. Hvis et av hjulene dine er fjernet fra sykkelen, pass på at du ikke drar i bremsespaken uten en blokk inne i bremsekaliperen. Hvis skiven ikke er tilstede, vil bremseklossene presses mot hverandre og kan sette seg fast.

We enable more activity for everyone!

Unique adaptive technology, innovated in Norway.

Wireless brake technology for bikes and more

Rollerskis with wireless brake technology – sports & adaptive

Sitski for any season, terrain and user

Fellesdelen i SmartBrake

Bremseaktivatoren gjør den tunge jobben, slik at du kun trenger å bevege en finger for å bremse! brake unit.

Hvis normale bremsehendeler er en utfordring, vil dette være din løsning

Å trekke i denne hendelen er veldig lett, og med en enkelt tilgjengelig parkeringsbremsefunksjon blir din neste tur tryggere. Bremsehendel.

Når selvstendighet og ekstra sikkerhet er din prioritet

Betjen brems og parkering trådløst fra 20 meters avstand med denne lille fjernkontrollen. hand controller.