Shopping Cart

We are hiring!


Vi er i ferd med å ekspandere vår SMART BRAKE teknologi til nye markeder og applikasjoner, og vi leter etter dyktige mennesker for å styrke vårt team!

Key Account Manager / B2B Sales: Ansvarlig for innsalg og oppfølging av distributører i Norge og internasjonale markeder. Vi ser etter kommersiell drivkraft, B2B salgserfaring og analytiske ferdigheter. Erfaring fra salg av sports- eller mobilitetsutstyr er å foretrekke (men ikke påkrevd).

Mekaniker / tekniker: Ansvarlig for produksjon og montering av SMART BRAKE-sett for sykler, rullestoler og mer. Vil innebære oppfølging av kunder, deltakelse i produktutvikling og testing. Vi ser etter sykkelmekaniker eller tilsvarende, med teknisk kompetanse og en proaktiv og serviceinnstilt holdning.

For begge posisjoner er snarlig oppstart ønskelig.

Er dette av interesse for deg, ta kontakt med oss: morten@rollersafe.no

SMART BRAKE Technology er verdens første multifunksjonelle trådløse bremseløsning for sport, mobilitet og lette elektriske kjøretøy. Vi har lansert 2 produktserier for sport og mobilitet, med internasjonal distribusjon. Den patenterte teknologien har vunnet flere priser for innovativ produktdesign. Vår hovedkontor er lokalisert i Son, Norge

 

English version below:

Our SMART BRAKE Technology is about to expand into new markets and applications, and we are looking for talented people to strengthen our team!

Key Account Manager / B2B Sales: Responsible for onboarding and follow-up on distributors in Norway and international markets. We look for commercial drive, sales experience and analytical skills. Experience from sales of sports or mobility equipment is preferred (but not required).

Mechanic/technician: Responsible for production and mounting of SMART BRAKE kits for bicycles, wheelchairs and more. Will involve follow-up of customers, particiation in product development and testing. We look for (bicycle) mechanics with technical competence, proactive and service minded attitude.

Interested to learn more, contact us: morten@rollersafe.no

SMART BRAKE Technology is the world’s first multipurpose wireless brake solution for sports, mobility and light electric vehicles. We have launched 2 products series towards sports and mobility, with international distribution. The patented technology has won several awards for innovative product design. Our HQ is located in Son, Norway.

SMART BRAKE - multiple applications across sports and mobility

The wireless and modular brake is designed to fit any bike, wheelchair, sled and more. Find your application, and build your kit. 

SMART BRAKE Logo

Please leave a message and a sales representative will contact you soon. 

I want to know more about:

For distributors

For other enquiries, start a chat (bottom right icon at the page)