fbpx
Shopping Cart

Sign up to our newsletter and get 10% discount on your first order. Get discount code

Navnforklaring

Bremseenheten

Bremsehendel

Bremsetrigger

Tommelbrems

Håndkontroll

Foreldrekontroll

Feilsøking

Fail safe (sikkerhetsbrems) aktivert, dette er en bremsesekvens på 4 sekunder. Hjulene er låst inntil bremseenheten blir skrudd av med aktiveringsknappen. 

Ladeport lys på bremseenheten blinker:

 • Ingen lys: Mindre enn 15% batterikapasitet på bremseenheten(e).
  – Løsning: Lad begge bremseenheten.
 • Gult: Mindre enn 15% batterikapasitet på en bremsekontroll. Kontrollen som utløste bremsen blinker rødt hvert andre sekund.
  – Løsning: Lad kontrollen som aktiverte sikkerhetsbremsen, eller bytt batteriet. 
 • Blått: Kontaktbrudd mellom bremseenhetene, eller mellom bremseenheten og en av kontrollene.

1. Sjekk om kontrollen(e) har mistet kontakten. Mistet kontakt kan ses ved lyssignal på bremsekontroll ved triggering og om bremseenheten reagerer når kontrollen blir trigget. 

 • Bremsehendel: Blått/grønt blinkende lys ved triggering.
 • Bremsetrigger: Blått/grønt blinkende lys ved triggering
 • Håndkontrollen: Rødt lys ved triggering.

Løsning: Hvis lyssignalet i kontrollen oppstår må denne kontrollen synkroniseres med masterenheten.

2. Alle kontrollene fungerer, men kun den en bremseenheten reagerer. 
Løsning: Sett den fungerende bremseenheten i sykroniseringsmodus og parr den ikke fungerende bremseenehten opp med den fungerende. 

Hvordan finne hvilken bremseenhet som er master?

Parkeringsbrekk er aktivert

Når parkeringsbrekk er aktivert blinker bremselysene på bremseenheten og kontrollen som aktiverte brekket hvert fjerde sekund. 

Mindre enn 25% batterikapasitet

Hvis det er bremseenheten som har lavt batterikapaitet blinker i tillegg lyset ved ladeporten hvert tiende sekund.

Hvis det er en bremsekontroll som har lavt batterikapasitet blinker i tillegg kontrollen rødt hvert tiende sekund. 

 

1. Hvis kontrollen(e) gir signal om at de ikke har kontakt (Se “bremselysene blinker hver andre sekund”) og ingen av bremseenhetne reagerer kan bremseenhetene være avskrudd. 

Løsning: Aktiver bremseenhetn(e) ved å trykke en gang på aktiveringsknappen. Hvis bremseenhetn(e) ikke starter opp er batteriet tomt for strøm. Sett bremseenhetne til lading.  Et konstant rødt lys fremkommer når batteriet lader. Hvis lyset ikke fremkommer, sjekk at laderen er ordentlig tilkoblet og at det er strøm i stikkontakten. 

Ladetid: 3,5 time (210 minutter)

2. Hvis kontrollen(e) ikke lyser ved triggering og det heller ikke er kontakt mellom kontrollen og bremseenheten(e) er kontrollen tom for strøm. 
Løsning: Sett bremsehendelen til lading i 2,5 time (150 minutter). For håndkontroll og bremsetriggeren, bytt batteri (CR2032)

Hvordan bytte batteri på kontrollene

Hvis det ikke går ann å løse problemet som aktiverte sikkerhetsbremsen på stedet må SMART BRAKE bli avskrudd, og kjøretøyet må brukes uten det elektroniske bremsesystemet. Når bremseenheten(e) blir deaktivert slipper den opp trykket på bremsen slik at hjulene går fritt.

Deaktiver bremsenheten ved å holde inne aktiveringsknappen i 5 sekunder til det lyser et rødt lys ved ladeporten.
OBS: Ved enkelte fail-safe utslag kan det være nødvendig å utføre en ekstra operasjon for å løsne hjulet. Dette er en Bug* som Smart Brake fikser fortløpende. 

Ved Bug*: Hold inne aktiveringsknappen for å skru av sikkerhetsbremsen. Skru deretter på systemet ved å trykke en gang på aktiveringsknappen. Mens systemet skrur seg på, skru det av før det rekker å gå inn i en ny fail-safe. Hold knappen inne i 5 sekunder.

Etter 60 minutter går både bremseenheten(e) og kontrollen(e) i strømsparemodus. Det vil si at de skrur seg av automatisk. Når bremseenheten(e) blir aktivert ved å trykke en gang på aktiveringsknappen vil sikkerhetsbremsen bli satt på etter 4 sekunder om ikke ALLE kontrollene blir vekket (trigget en gang). 

Den første bremseenheten som blir tilkoblet med en kontroll eller en annen bremsenhet blir aktivert som Master. En Master bremseenhet er knyttepunktet til alle enheter som blir tilkoblet. 

 • Alle kontroller skal bli tilkoblet master bremseenheten. 
 • Alle bremseenheter skal bli tilkoblet master bremseenheten, og blir kalt for kloner. klonene følger masteren og gjør nøyaktig den samme jobben, men har ingen kontroller koblet til seg og kan dermed ikke gjøre individuelle oppgaver. 

 

Finn ut hvem av bremseenhetene som er satt som master og klone ved å:
1. Skru av den ene bremseenheten: hold inne aktiveringsknappen i fem sekunder til det lyser rødt ved siden av ladeporten.
2.Trigg en av de tilkoblede kontrollene. Hvis bremseenheten som er aktivert reagerer, er denne satt som master. (Om bremseenheten ikke hadde reagert er den aktivert som slave).
3. Sett master bremseenheten i synkroniseringsmodus: Hold inne aktiveringsknappen i 10 sekunder til det lyser gult ved siden av ladeporten. Slipp knappen. Bremseenheten vil nå skru seg av, og deretter aktivere et konstant lys med bremselyset. 
4. Synkroniser slaven med master bremseenheten: Hold inn aktiveringsknappen på slaven i 13 sekunder til et lilla lys lyser ved siden av ladeporten. Slipp knappen. 
5. Ferdig. Bremselyset til masterenheten er nå slokket, som betyr at synkroniseringen var vellykket. Skru på begge bremseenhetene ved å trykke på aktiveringsknappen en gang.
6. Trigg alle kontrollene som er koblet på systemet en gang etter tilkobling av bremseenheter, hvis ikke går bremseenhetene i sikkerhetsbrems.

Synkronisering ved bruk av 1 bremseenhet og en eller flere bremsekontroller:
 1. Hold inne aktiveringsknappen på bremseenheten til det lyser gult ved siden av ladeporten (10 sekunder). Slipp knappen. Bremseenheten vil nå skru seg av. Bremselyset blir skrudd på. Denne prosessen kan gjøres fra avslått, påslått eller i Fail-Safe modus. 
 2. Trigg en kontroll, bremselyset slokker når kontrollen er tilkoblet med bremseenheten. Hvis ikke lyset skrur seg av ved triggering, prøv å hold kontroller nærmere bremseenheten.
 3. Gjengta steg en og to for å tilkoble flere kontroller. 
 4. Skru på bremsenheten ved å trykke en gang på aktiveringsknappen.
 5. Trigg alle kontrollene som er koblet på systemet en gang etter tilkobling av bremseenheter, hvis ikke går bremseenhetene i sikkerhetsbrems.
 

Synkronisering ved bruk av 2 bremseenheter og en eller flere bremsekontroller:

 1. Hold inne aktiveringsknappen på bremseenheten du ønsker skal være Master til det lyser gult ved siden av ladeporten (10 sek). Slipp knappen. Bremseenheten vil nå skru seg av. Bremselyset blir skrudd på. Denne prosessen kan gjøres fra avslått, påslått eller i Fail-Safe modus. 
  MERK: Det er anbefalt at den bremseenheten lengst unna et batteri blir aktivert som master. 
 2. Hold inne aktiveringsknappen på den andre bremseenheten til det lyser lilla ved siden av ladeporten (13 sek). Slipp knappen. Bremseenheten vil nå skru seg av. 
 3. Ferdig. Bremselyset til masterenheten er nå slokket, som betyr at synkroniseringen var vellykket. Skru på begge bremseenhetene ved å trykke på aktiveringsknappen en gang.
 4. Trigg alle kontrollene som er koblet på systemet en gang etter tilkobling av bremseenheter, hvis ikke går bremseenhetene i sikkerhetsbrems.

Signalbrudd aktiverer sikkerhetsbrems. 
Når en bremsetrigger kommer utenfor rekkevidde til bremseenheten aktiverers sikkerhetsbremsen (Fail-Safe). Når rekkevidden gjenopptas avsluttes bremsesekvensen slik at hjulene ikke lenger er låst. Det tar to sekunder fra kontrollen mister signalet til fail-safe blir aktivert, og motsatt.  

Denne løsning gjør at ledsager alltid har kontakt med bremsene i en hver situasjon. 

START

SMART BRAKE ENHETEN

1.a Slå på systemet ved å trykke 1 gang på aktiveringsknappen  Smart Brake enheten. Etter en time uten aktivitet vil systemet automatisk skru seg av for å spare strøm.  

Ved oppstart vil systemet stå/gå i sikkerhetsbrems, inntil alle fjernkontroller er aktivert. Husk derfor alltid å bringe med alle kontroller ved bruk.  
Se video “
Oppstart” under på denne siden

1.b. Slå av systemet ved å hold inne aktiveringsknappen til du ser et rødt lys på innsiden av ladelokket på bremseenheten (Hold i 5 sek.).  Kontrollene går automatisk i søvnmodus etter en time uten aktivitet. For å vekke kontrollene, trigg knapp/hendel en gang.  

Smart Brake blir levert ferdig oppkoblet ved bestilling. For å synkronisere med flere bremseenheter eller kontroller, se video på denne siden.

Bremsehendelen

 • Aktiv brems ved å klemme hendelen. Bremsekraften følger hendelbevegelsen
 • Parkeringsbrekk ved å skyve hendelen fra deg over det første hakket. Det andre hakket er ikke i bruk. 
 • Juster kontrollen for forskjellige håndstørrelser
  1. Vipp opp lokket som holder kontrollen fast.
  2. Løft kontrollen av holderen, roter kontrollen å plassere den i riktig posisjon for deg.
  3. Vipp lokket over kontrolleren igjen.
  4. Utfør fem fulle bremsesekvenser for å kalibrere bremsekraften til den nye posisjonen. 
 • Kontrollen er symetrisk å kan brukes på både venstre og høyre side av styret 
Control both ctive brake and parking brake in one motion. The lever only requires 10% hand
strength to oprate. The lever position can be adjusted to fit all hand sizes.

Bremsesystem med kun 1 bremsehendel og ingen andre kontroller
OBS: Om en bruker har en pakke med kun en bremsehendel fra før og ingen andre kontroller, og ønsker å oppgradere til flere bremsekontroller –  må kunden få oppdatert programvaren på bremsehendelen ved å følge en video
(litt vanskelig) eller be Hjelpemiddelspesialisten om en oppgradering. 

Dette gjelder ikke for andre bremsekontroller (Håndkontroll eller bremsetrigger)

Bremsehendelen i krets uten andre kontroller
Bremsehendelen aktiverer Fail-Safe ved kontaktbrudd til bremseenheten og ved batterikapasitet under 15%.

Bremsehendelen i krets med 1 eller flere bremskontroller
Bremsehendelen aktiverer ikke Fail-Safe ved kontaktbrudd til bremseenheten. Aktiverer Fail-Safe ved batterikapasitet under 15%. 

 

Lyssignaler

 • Fulladet: Grønt lys
 • Opplading: Rødt lys
 • Batterikapasitet <25%: Rødt blinkende lys hvert tiende sekund
 • Batterikapasitet <15%: Rødt blinkende lys hvert andre sekund. Fail-Safe aktiveres, bremseenhet lyser gult ved siden av USB-port. 
 • Parkeringsbrekk: Rødt blinkende lys hvert fjerde sekund
 • Ikke kontakt med bremseenhet: Grønt/Blått lys ved triggering
 • Kontakt med bremseenhet: Grønt lys ved triggering

Info

 • Lader: Micro USB typ B
 • Ladetid: 2,5 time
 • Brukstid: 4000 bremsesekvenser 
 •  Ladeport på baksiden av silikonlokk.
 • Skal stå tørt når den ikke er i bruk.
 • Medfølgende feste for 16mm rør.
  Tips, bruk litt teip på styret for rør under 16mm, slik at kontrollen sitter godt.

Håndkontroll / foreldrekontroll

 • Aktiv brems ved å holde “Brake” knappen inne. Bremsekraften følger øker fort fra 0-100% for en rask, men myk brems
 • Parkeringsbrekk aktiveres ved å trykke på knappen merket med en  (P). For å deaktivere parkeringsbrekket, trykk på knappen merket “Brake” en gang. 

Signalbrudd aktiverer sikkerhetsbrems. 
Håndkontrollen aktiverer sikkerhetsbremsen (Fail-Safe) på bremseenheten hvis den mister kontakt / kommer utenenfor signalrekkevidde. Når rekkevidden gjenopptas avsluttes bremsesekvensen slik at hjulene ikke lenger er låst.

Denne løsning gjør at ledsager alltid har kontakt med bremsene i en hver situasjon. 

Lyssignaler

 • Batterikapasitet <25%: Rødt blinkende lys hvert tiende sekund
 • Batterikapasitet <15%: Fail-Safe aktiveres, bremseenheten lyser gult ved siden av ladeport.
 • Parkeringsbrekk: Rødt blinkende lys hvert fjerde sekund
 • Ikke kontakt med bremseenhet: Rødt lys ved triggering
 • Kontakt med bremseenhet: Ingen lys ved triggering

Info

 • Batteri: CR2032
 • Brukstid: Ett år
 • Vanntett
 • Medfølgende nakkestropp 
 • Feste for sykkelstyre medfølger ikke, men kan bestilles (3D printet).

bremsetrigger / tommelbrems

 • Aktiv brems ved å klemme hendelen / triggeren Bremsekraften følger hendelbevegelsen.
 • Parkeringsbrekk aktiveres ved å trigge hendelen fire ganger på rad innenfor et tidsintervall på 5 sekunder. For å deaktivere parkeringsbrekket, klem inn hendelen en gang. 
  OBS: Hvis du har trykket inn hendelen 4 ganger på rad, men parkeringsbrekket ikke aktiveres, vent 5 sekunder og prøv på nytt. Du har antaglighvis trigget hendelen flere enn 4 ganger innen for 5 sekunders intervallet. 

Signalbrudd aktiverer sikkerhetsbrems. 
Bremsetriggeren aktiverer sikkerhetsbremsen (Fail-Safe) på bremseenheten hvis den mister kontakt / kommer utenenfor signalrekkevidde. Når rekkevidden gjenopptas avsluttes bremsesekvensen slik at hjulene ikke lenger er låst.

Denne løsning gjør at ledsager alltid har kontakt med bremsene i en hver situasjon. 

Merk: Bremsetriggeren er visuelt lik som bremsekontrollen til RollerSafe rulleski, men kontrollene kan ikke brukes om hverandre. Disse to produktene bruker forskjellig programvare og kretskort.

Lyssignaler

 • Batterikapasitet <25%: Rødt blinkende lys hvert tiende sekund
 • Batterikapasitet <15%: Fail-Safe aktiveres, bremseenhet lyser gult ved siden av ladeport.
 • Parkeringsbrekk: Rødt blinkende lys hvert fjerde sekund
 • Ikke kontakt med bremseenhet: Rødt og grønt lys ved triggering
 • Kontakt med bremseenhet: Grønt lys ved triggering

Info

 • Batteri: CR2032
 • Brukstid: Ett år
 • Vanntett
 • Medfølgende feste for 16mm rør.
  Tips, bruk litt teip på styret for rør under 16mm, slik at kontrollen sitter godt.

Oppstart

 1. Smart Brake enhetene blir aktivert med ett trykk på aktiveringsknappen.
 2. Kontrollene er ikke brukt på over 60 minutter og står i strømsparingsmodus. Da sender dem ikke ut signaler, så bremseenhetene tror det er en feil, og aktiverer Fail-Safe som er en sikkerhetsbrems.
 3. Hendelkontrollen blir aktivert ved å klemme inn hendelen en gang. Bremselysene lyser konstant mens hendelen aktivers.
 4. Bremseenhetene går igjen inn i sikkerhetsbrems fordi dem vet at det er en kontroll til på systemet som ikke sender ut signal. 
 5. Ved å aktivere bremsekontroll nummer to avbrytes sikkerhetsbremsen og SMART  BRAKE er klar til bruk. 
Select your currency
EUREuro