Shopping Cart

SMART BRAKE ER PÅ TO RAMMEAVTALER

Smart Brake er å finne på både rammeavtale som tilbehør for sykkel tilhørende Quality care og som rulleski til Handinor sin piggekjelke. For alle andre sykler leverer Hjelpemiddelspesialisten Smart Brake. Til rullestol er Smart Brake den eneste på hjelpemiddeldatabasen som leverer bremser. 

Bor du i Norge kan du søke om Smart Brake gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Da får du nemlig dekket prisen på produktet helt eller delvis dersom søknaden innvilges. Før søknaden sendes inn er det viktig at du har prøvd ut Smart Brake for å sikre at den passer til deg og ditt behov. 

Du kan gjerne ha med din kommunale ergoterapeut under utprøving og/eller søknadsskriving.

SLIK SØKER DU SMART BRAKE GJENNOM NAV

1. Fyll ut søknadsskjemaene på NAV Hjelpemiddelsentral sine nettsider. To skjemaer skal fylles ut: “Søknad om Hjelpemidler” og “T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering”.

  • Her fyller du ut argumenter for hvorfor Smart brake er rett aktivitetshjelpemiddel for deg, om Smart Brake er prøvd ut, hva som ble oppnådd under utprøving, og hvordan Smart Brake skal brukes.

2. Sjekk at du har alle vedlegg og dokumenter med i søknaden:

  • Pristilbud på Smart Brake – dette får du fra Hjelpemiddeleksperten eller Quality Care.

  • Søknadsskjema “Søknad om Hjelpemidler” – denne henter du ut på NAV Hjelpemiddelsentral sine nettsider.

  • Søknadsskjema “T11 Tilleggsskjema for hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering” – denne henter du ut på NAV Hjelpemiddelsentral sine nettsider.

  • Forsiden til søknaden din – denne henter du ut på NAV Hjelpemiddelsentral sine nettsider

3. Send inn søknaden til NAV Hjelpemiddelsentral.

Annen informasjon til søknaden:

Smart Brake artikkelnummer/HMS-nummer: xxXXx

Informasjon om Smart Brake på Hjelpemiddeldatabasen.

Hvem får støtte fra NAV Hjelpemiddelsentral til Smart Brake?

Alle kan bestille Smart Brake, men det er kun personer med en varig funksjonsnedsettelse som kan få den dekket fullt eller delvis gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. Hvor mye du får dekket av NAV HMS kommer an på alderen din:

Personer under 26 år som søker på aktivitetshjelpemidler og får det innvilget, dekkes prisen på produktet fullt ut av NAV HMS. Personer over 26 år som søker på aktivitetshjelpemidler og får det innvilget, betaler en egenandel på 10% av tilbudssummen, men aldri mer enn 4000 kr.

SMART BRAKE Logo

Please leave a message and a sales representative will contact you soon. 

I want to know more about:

For distributors

For other enquiries, start a chat (bottom right icon at the page)